Het Juridische Gedeelte: boekingen tussen 21.12.17 – 31.01.18

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang in het geval er een conflict of inconsistentie is met andere communicatie, inclusief advertenties of promotioneel materiaal. Deelnemers aan deze promotie gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

 1. Organisator: P&O Ferries Holdings Limited («P&O»), bedrijfsregistratienr. 6038077 en het hoofdkantoor is P&O Ferries, Channel House, Channel View Road, Dover CT17 9TJ.
 2. Beheerder: TLC Marketing UK Ltd, 17a-19 Harcourt Street, London, W1H 4HF.
 3. Geldigheid: Deelname aan deze actie staat open voor inwoners van Europa van 18 jaar of ouder die aan de voorwaarden voldoen, met uitzondering van werknemers van de organisator en zijn dochterondernemingen, agenten, de gezinnen van deze werknemers of ieder ander die bij deze promotionele actie betrokken is. Om in aanmerking te komen voor deze aanbieding moeten deelnemers een ferry-ticket hebben gekocht voor een van de in aanmerking komende routes (zoals hieronder toegelicht) en met succes het ‘hoe deel te nemen’-proces (als hieronder weergegeven) hebben voltooid.
 4. In aanmerking komende routes: Deelnemers aan deze aanbieding moeten een ferryticket voor een van de volgende routes hebben gekocht: Calais naar Dover / Dover naar Calais.
 5. Kaartjes die aan de voorwaarden voldoen: Deze aanbieding is geldig voor lange reizen (5+ dagen) en enkele reizen per auto, motorhome en motorfiets – alle andere voertuigtypes zijn uitgesloten. Voor telefonische boekingen gelden boekingskosten van €5.
 6. Actieperiode: Deelnemers moet hun ferryticket aanschaffen in de periode 21/12/2017 – 31/01/2018 voor reizen in de periode 01/03/2018 – 15/12/2018.
 7. De aanbieding: Alle geldige deelnemers kunnen tot €15 cashback claimen op brandstof die is besteed binnen de actieperiode.
 8. Promotionele website: www.poferriesgratisbrandstofteruggave.com
 9. Brandstof terugbetalingscode: Dit is de unieke code via e-mail verzonden aan klanten door P&O.
 10. Claimperiode: De periode begint 24 uur na de heenreisdatum en eindigt na 90 dagen.
 11. Deelname: Erkende deelnemers die de aanbieding willen claimen moeten een ferryticket hebben gekocht voor een in aanmerking komende route tijdens de actieperiode. De deelnemer moet de promotionele website binnen de claimperiode bezoeken. De deelnemer moet zijn/haar volledige naam, e-mailadres, brandstof cashbackcode, referentienummer van de boeking bij P&O en heenreisdatum invoeren en hun aankoopbon van de brandstof (de datum van deze aankoopbon kan elke datum binnen 30 dagen na de datum van de heenreis zijn) op de promotionele website uploaden. Binnen 7 werkdagen nadat de deelnemer het formulier op de promotionele website heeft ingevuld, zal de beheerder contact opnemen met geldige deelnemers met de volgende stappen. Alle deelnemers met een geldige claim zullen per e-mail worden geïnformeerd (“Notificatie e-mail”) en deelnemers hebben 14 dagen de tijd om via een beveiligde link in de notificatie e-mail de gegevens van hun bankrekening te verstrekken. Alle betalingen zullen door de beheerder binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bankrekeninggegevens van de deelnemer per bankoverschrijving worden gedaan.
 12. Ongeldig claims: een claim zal als ongeldig worden beschouwd als de deelnemer;
  1. Woonachtig is buiten Nederland;
  2. Geen Nederlandse bankrekening heeft;
  3. Brandstof en ferry heeft betaald in een andere valuta dan Euro of Pond Sterling;
  4. Geen boeking die aan de voorwaarden voldoet gedurende de actieperiode heeft gedaan;
  5. Geen claim gedurende de claimperiode heeft ingediend;
  6. Geen duidelijk en leesbaar bewijs van aanschaf van brandstof heeft ingediend;
  7. Geen bankgegevens voor betaling binnen 14 dagen na ontvangst van notificatie e-mail heeft verstrekt;
  8. Niet aan de geldigheidscriteria (als in punt 3 hierboven uiteengezet) voldoet;
  9. Geen claim op de promotionele website correct heeft ingevuld;
  10. Op andere wijze niet voldoet aan deze algemene voorwaarden als bepaald door de organisator of beheerder naar hun eigen goeddunken; of
  11. Niet aan de algemene voorwaarden van P&O Ferries voldoet, die online op www.poferries.com/nl beschikbaar zijn.
 13. Gebruik maken van de aanbieding houdt tevens acceptatie van deze algemene voorwaarden in.
 14. Alle claims moeten niet later dan middernacht op 15/03/2019 door de beheerder zijn ontvangen.
 15. Indien de verstrekte aankoopbon van de brandstof een waarde heeft van minder dan €15, zal de deelnemer het lagere bedrag uitbetaald krijgen.
 16. De organisator en beheerder accepteren geen verantwoordelijkheid voor claims die onvolledig, onleesbaar, gemanipuleerd, verloren, beschadigd, vertraagd zijn of de beheerder niet voor middernacht op 15/03/2019 hebben bereikt.
 17. De organisator en beheerder behouden het recht van onderzoek en alle acties, voor zover redelijk, om zich tegen fraude of ongeldige claims te beschermen met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de deelnemer te vragen meer informatie ter verificatie te verstrekken als aankoopbewijs. Bovendien behouden de organisator en beheerder het recht claims af te keuren die zij, ter eigen beoordeling, als frauduleus of ongeldig beschouwen.
 18. Slechts één claim per geldige boeking is toegestaan.
 19. De aanbieding is niet overdraagbaar.
 20. De aanbieding kan niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen.
 21. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn de organisator en de beheerder, noch hun agenten of distributeurs, verantwoordelijk of aansprakelijk voor compensatie aan de deelnemer of andere aanbieders, of enige verantwoordelijkheid, enig persoonlijk verlies of letsel dat zich voordoet tijdens het gebruik of claimen van deze aanbieding en geen van hen kan de kwaliteit en/of beschikbaarheid van de aangeboden dienstverleningen garanderen en geen van hen kan aansprakelijk worden gehouden voor enig resulterend persoonlijk verlies of schade. Uw wettelijke rechten worden niet beïnvloed.
 22. Door het invullen van het formulier op de promotionele website en het indienen van een claim, worden alle deelnemers geacht de regels te hebben geaccepteerd en toestemming te hebben gegeven aan de beheerder om hun persoonlijke gegevens voor doeleinden van verwerking van deze aanbieding te gebruiken. De organisator is de gegevensbeheerder en de beheerder is de gegevensverwerker. De beheerder zal de door deelnemers ingediende gegevens alleen voor doeleinden van het gebruik van deze aanbieding gebruiken en het privacybeleid voor deze aanbieding is beschikbaar op www.poferriesgratisbrandstofteruggave.com.
 23. Door de optie voor marketing van de organisator te kiezen, geeft de deelnemer toestemming tot de overdracht van zijn/haar naam, achternaam en e-mail aan de organisator. Het privacybeleid van de organisator is beschikbaar op www.poferriesgratisbrandstofteruggave.com.
 24. Overeenkomstig de Nederlandse wetgeving met betrekking tot de gegevensverzameling en -verwerking, hebben toetreders het recht op toegang, modificatie en verwijdering van hun persoonlijke gegevens. Zij hebben ook het recht bezwaar te maken tegen dergelijke verzameling van hun persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden. Om dergelijk recht uit te oefenen kunt u zich schriftelijk tot de organisator wenden. De organisator is de beheerder en ontvanger van de data. Uw gegevens zullen niet buiten de Europese Unie worden overgedragen.
 25. Deze aanbieding wordt geadministreerd door TLC Marketing UK Ltd (TLC), PO Box 468, Swansea SA1 1RH. Alle correspondentie betreffende deze aanbieding moet worden gericht aan P&O Ferries Gratis Brandstofteruggave, TLC Marketing, Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam.
 26. Indien u om welke reden dan ook een probleem tegenkomt, neem dan contact op met “TLC” op +31 020 2050193 voor hulp. Zij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag, van 9.30 – 17.30 uur, met uitzondering van openbare feestdagen. Voor telefonisch contact gelden de lokale tarieven. Kosten voor gesprekken vanaf mobiele telefoons en via andere netwerkproviders kunnen variëren. Gesprekken kunnen worden gecontroleerd en opgenomen. Als alternatief kunt u contact opnemen met TLC via het contactformulier op de promotionele website www.poferriesgratisbrandstofteruggave.com.
 27. De beslissing van de organisator en beheerder over enig aspect van de aanbieding is definitief en bindend. Indien om welke reden dan ook enig aspect van deze competitie niet verloopt als gepland, onder meer door infecties met een computervirus, netwerkstoringen, bugs, manipulaties, ongeautoriseerde interventie, fraude, technische storing of enige andere oorzaak buiten de invloedssfeer van de organisator die de administratie, de beveiliging, eerlijkheid, betrouwbaarheid of het juist uitvoeren van deze competitie beïnvloedt of onklaar maakt, kan de organisator naar eigen goeddunken de competitie wijzigen of opschorten of bepaalde getroffen vermeldingen ongeldig maken. Indien een handeling, omissie, gebeurtenis of omstandigheid zich voordoet buiten de redelijke controle van de organisator en die de organisator verhindert te voldoen aan deze algemene voorwaarden zal de organisator niet aansprakelijk zijn voor vertraging in de uitvoering of het niet nakomen van zijn verplichting.
 28. Vragen in verband met de wettelijke interpretatie van deze algemene voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving in Nederland. De Nederlandse rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

 

Het Juridische Gedeelte: boekingen tussen 28.05.18 – 08.07.18

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang in het geval er een conflict of inconsistentie is met andere communicatie, inclusief advertenties of promotioneel materiaal. Deelnemers aan deze promotie gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

 1. Organisator: P&O Ferries Holdings Limited («P&O»), bedrijfsregistratienr. 6038077 en het hoofdkantoor is P&O Ferries, Channel House, Channel View Road, Dover CT17 9TJ.
 2. Beheerder: TLC Marketing UK Ltd, 17a-19 Harcourt Street, London, W1H 4HF.
 3. Geldigheid: Deelname aan deze actie staat open voor inwoners van Europa van 18 jaar of ouder die aan de voorwaarden voldoen, met uitzondering van werknemers van de organisator en zijn dochterondernemingen, agenten, de gezinnen van deze werknemers of ieder ander die bij deze promotionele actie betrokken is. Om in aanmerking te komen voor deze aanbieding moeten deelnemers een ferry-ticket hebben gekocht voor een van de in aanmerking komende routes (zoals hieronder toegelicht) en met succes het ‘hoe deel te nemen’-proces (als hieronder weergegeven) hebben voltooid.
 4. In aanmerking komende routes: routes:Deelnemers aan deze aanbieding moeten een ferryticket voor een van de volgende routes hebben gekocht: Dover naar Calais / Calais naar Dover / Hull naar Rotterdam / Rotterdam naar Hull / Hull naar Zeebrugge / Zeebrugge naar Hull.
 5. Kaartjes die aan de voorwaarden voldoen: voldoen:Deze aanbieding is geldig voor lange reizen (5+ dagen) en enkele reizen per auto, motorhome en motorfiets – alle andere voertuigtypes zijn uitgesloten. Voor telefonische boekingen gelden boekingskosten van €6.
 6. Actieperiode: Deelnemers moet hun ferryticket aanschaffen in de periode 28.05.18 – 08.07.18 voor reizen in de periode 29.05.18 – 30.09.18.
 7. De aanbieding: Alle geldige deelnemers kunnen tot €25 cashback claimen op brandstof die is besteed binnen de actieperiode.
 8. Promotionele website: www.poferriesgratisbrandstofteruggave.com
 9. Brandstof terugbetalingscode: Dit is de unieke code via e-mail verzonden aan klanten door P&O.
 10. Claimperiode: De periode begint 24 uur na de heenreisdatum en eindigt na 90 dagen.
 11. Deelname: Erkende deelnemers die de aanbieding willen claimen moeten een ferryticket hebben gekocht voor een in aanmerking komende route tijdens de actieperiode. De deelnemer moet de promotionele website binnen de claimperiode bezoeken. De deelnemer moet zijn/haar volledige naam, e-mailadres, brandstof cashbackcode, referentienummer van de boeking bij P&O en heenreisdatum invoeren en hun aankoopbon van de brandstof (de datum van deze aankoopbon kan elke datum binnen 30 dagen na de datum van de heenreis zijn) op de promotionele website uploaden. Binnen 7 werkdagen nadat de deelnemer het formulier op de promotionele website heeft ingevuld, zal de beheerder contact opnemen met geldige deelnemers met de volgende stappen. Alle deelnemers met een geldige claim zullen per e-mail worden geïnformeerd (“Notificatie e-mail”) en deelnemers hebben 14 dagen de tijd om via een beveiligde link in de notificatie e-mail de gegevens van hun bankrekening te verstrekken. Alle betalingen zullen door de beheerder binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bankrekeninggegevens van de deelnemer per bankoverschrijving worden gedaan.
 12. Ongeldig claims: een claim zal als ongeldig worden beschouwd als de deelnemer;
  1. Woonachtig is buiten Nederland;
  2. Geen Nederlandse bankrekening heeft;
  3. Brandstof en ferry heeft betaald in een andere valuta dan Euro of Pond Sterling;
  4. Geen boeking die aan de voorwaarden voldoet gedurende de actieperiode heeft gedaan;
  5. Geen claim gedurende de claimperiode heeft ingediend;
  6. Geen duidelijk en leesbaar bewijs van aanschaf van brandstof heeft ingediend;
  7. Geen bankgegevens voor betaling binnen 14 dagen na ontvangst van notificatie e-mail heeft verstrekt;
  8. Niet aan de geldigheidscriteria (als in punt 3 hierboven uiteengezet) voldoet;
  9. Geen claim op de promotionele website correct heeft ingevuld;
  10. Op andere wijze niet voldoet aan deze algemene voorwaarden als bepaald door de organisator of beheerder naar hun eigen goeddunken; of
  11. Niet aan de algemene voorwaarden van P&O Ferries voldoet, die online op www.poferries.com/nl beschikbaar zijn.
 13. Gebruik maken van de aanbieding houdt tevens acceptatie van deze algemene voorwaarden in.
 14. Alle claims moeten niet later dan middernacht op 29.12.18 door de beheerder zijn ontvangen.
 15. Indien de verstrekte aankoopbon van de brandstof een waarde heeft van minder dan €25, zal de deelnemer het lagere bedrag uitbetaald krijgen.
 16. De organisator en beheerder accepteren geen verantwoordelijkheid voor claims die onvolledig, onleesbaar, gemanipuleerd, verloren, beschadigd, vertraagd zijn of de beheerder niet voor middernacht op 29.12.18 hebben bereikt.
 17. De organisator en beheerder behouden het recht van onderzoek en alle acties, voor zover redelijk, om zich tegen fraude of ongeldige claims te beschermen met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de deelnemer te vragen meer informatie ter verificatie te verstrekken als aankoopbewijs. Bovendien behouden de organisator en beheerder het recht claims af te keuren die zij, ter eigen beoordeling, als frauduleus of ongeldig beschouwen.
 18. Slechts één claim per geldige boeking is toegestaan.
 19. De aanbieding is niet overdraagbaar.
 20. De aanbieding kan niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen.
 21. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn de organisator en de beheerder, noch hun agenten of distributeurs, verantwoordelijk of aansprakelijk voor compensatie aan de deelnemer of andere aanbieders, of enige verantwoordelijkheid, enig persoonlijk verlies of letsel dat zich voordoet tijdens het gebruik of claimen van deze aanbieding en geen van hen kan de kwaliteit en/of beschikbaarheid van de aangeboden dienstverleningen garanderen en geen van hen kan aansprakelijk worden gehouden voor enig resulterend persoonlijk verlies of schade. Uw wettelijke rechten worden niet beïnvloed.
 22. Door het invullen van het formulier op de promotionele website en het indienen van een claim, worden alle deelnemers geacht de regels te hebben geaccepteerd en toestemming te hebben gegeven aan de beheerder om hun persoonlijke gegevens voor doeleinden van verwerking van deze aanbieding te gebruiken. De organisator is de gegevensbeheerder en de beheerder is de gegevensverwerker. De beheerder zal de door deelnemers ingediende gegevens alleen voor doeleinden van het gebruik van deze aanbieding gebruiken en het privacybeleid voor deze aanbieding is beschikbaar op www.poferriesgratisbrandstofteruggave.com.
 23. Door de optie voor marketing van de organisator te kiezen, geeft de deelnemer toestemming tot de overdracht van zijn/haar naam, achternaam en e-mail aan de organisator. Het privacybeleid van de organisator is beschikbaar op www.poferriesgratisbrandstofteruggave.com.
 24. Overeenkomstig de Nederlandse wetgeving met betrekking tot de gegevensverzameling en -verwerking, hebben toetreders het recht op toegang, modificatie en verwijdering van hun persoonlijke gegevens. Zij hebben ook het recht bezwaar te maken tegen dergelijke verzameling van hun persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden. Om dergelijk recht uit te oefenen kunt u zich schriftelijk tot de organisator wenden. De organisator is de beheerder en ontvanger van de data. Uw gegevens zullen niet buiten de Europese Unie worden overgedragen.
 25. Deze aanbieding wordt geadministreerd door TLC Marketing UK Ltd (TLC), PO Box 468, Swansea SA1 1RH. Alle correspondentie betreffende deze aanbieding moet worden gericht aan P&O Ferries Gratis Brandstofteruggave, TLC Marketing, Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam.
 26. Indien u om welke reden dan ook een probleem tegenkomt, neem dan contact op met “TLC” op +31 020 2050193 voor hulp. Zij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag, van 9.30 – 17.30 uur, met uitzondering van openbare feestdagen. Voor telefonisch contact gelden de lokale tarieven. Kosten voor gesprekken vanaf mobiele telefoons en via andere netwerkproviders kunnen variëren. Gesprekken kunnen worden gecontroleerd en opgenomen. Als alternatief kunt u contact opnemen met TLC via het contactformulier op de promotionele website www.poferriesgratisbrandstofteruggave.com.
 27. De beslissing van de organisator en beheerder over enig aspect van de aanbieding is definitief en bindend. Indien om welke reden dan ook enig aspect van deze competitie niet verloopt als gepland, onder meer door infecties met een computervirus, netwerkstoringen, bugs, manipulaties, ongeautoriseerde interventie, fraude, technische storing of enige andere oorzaak buiten de invloedssfeer van de organisator die de administratie, de beveiliging, eerlijkheid, betrouwbaarheid of het juist uitvoeren van deze competitie beïnvloedt of onklaar maakt, kan de organisator naar eigen goeddunken de competitie wijzigen of opschorten of bepaalde getroffen vermeldingen ongeldig maken. Indien een handeling, omissie, gebeurtenis of omstandigheid zich voordoet buiten de redelijke controle van de organisator en die de organisator verhindert te voldoen aan deze algemene voorwaarden zal de organisator niet aansprakelijk zijn voor vertraging in de uitvoering of het niet nakomen van zijn verplichting.
 28. Vragen in verband met de wettelijke interpretatie van deze algemene voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving in Nederland. De Nederlandse rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

 

Het Juridische Gedeelte: boekingen tussen 03.08.18 – 09.09.18

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang in het geval er een conflict of inconsistentie is met andere communicatie, inclusief advertenties of promotioneel materiaal. Deelnemers aan deze promotie gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

 1. Organisator: P&O Ferries Holdings Limited («P&O»), bedrijfsregistratienr. 6038077 en het hoofdkantoor is P&O Ferries, Channel House, Channel View Road, Dover CT17 9TJ.
 2. Beheerder: TLC Marketing UK Ltd, 17a-19 Harcourt Street, London, W1H 4HF.
 3. Geldigheid: Deelname aan deze actie staat open voor inwoners van Europa van 18 jaar of ouder die aan de voorwaarden voldoen, met uitzondering van werknemers van de organisator en zijn dochterondernemingen, agenten, de gezinnen van deze werknemers of ieder ander die bij deze promotionele actie betrokken is. Om in aanmerking te komen voor deze aanbieding moeten deelnemers een ferry-ticket hebben gekocht voor een van de in aanmerking komende routes (zoals hieronder toegelicht) en met succes het ‘hoe deel te nemen’-proces (als hieronder weergegeven) hebben voltooid.
 4. In aanmerking komende routes: routes: Deelnemers aan deze aanbieding moeten een ferryticket voor een van de volgende routes hebben gekocht: Hull naar Rotterdam / Rotterdam naar Hull / Hull naar Zeebrugge / Zeebrugge naar Hull.
 5. Kaartjes die aan de voorwaarden voldoen: Deze aanbieding is geldig voor alle voertuigtypen met uitzondering van voetpassagiers en voertuigen die zijn ontworpen voor commercieel gebruik (inclusief bestelwagens). Boekingen van € 6 worden aangerekend voor telefonische boekingen.
 6. Actieperiode: Deelnemers moet hun ferryticket aanschaffen in de periode 03.08.18 – 09.09.18 voor reizen in de periode 02.09.18 – 31.10.18.
 7. De aanbieding: Alle geldige deelnemers kunnen tot €30 cashback claimen op brandstof die is besteed binnen de actieperiode.
 8. Promotionele website: www.poferriesgratisbrandstofteruggave.com
 9. Brandstof terugbetalingscode: Dit is de unieke code via e-mail verzonden aan klanten door P&O.
 10. Claimperiode: De periode begint 24 uur na de heenreisdatum en eindigt na 90 dagen.
 11. Deelname: Erkende deelnemers die de aanbieding willen claimen moeten een ferryticket hebben gekocht voor een in aanmerking komende route tijdens de actieperiode. De deelnemer moet de promotionele website binnen de claimperiode bezoeken. De deelnemer moet zijn/haar volledige naam, e-mailadres, brandstof cashbackcode, referentienummer van de boeking bij P&O en heenreisdatum invoeren en hun aankoopbon van de brandstof (de datum van deze aankoopbon kan elke datum binnen 30 dagen na de datum van de heenreis zijn) op de promotionele website uploaden. Binnen 7 werkdagen nadat de deelnemer het formulier op de promotionele website heeft ingevuld, zal de beheerder contact opnemen met geldige deelnemers met de volgende stappen. Alle deelnemers met een geldige claim zullen per e-mail worden geïnformeerd (“Notificatie e-mail”) en deelnemers hebben 14 dagen de tijd om via een beveiligde link in de notificatie e-mail de gegevens van hun bankrekening te verstrekken. Alle betalingen zullen door de beheerder binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bankrekeninggegevens van de deelnemer per bankoverschrijving worden gedaan.
 12. Ongeldig claims: een claim zal als ongeldig worden beschouwd als de deelnemer;
  1. Woonachtig is buiten Nederland;
  2. Geen Nederlandse bankrekening heeft;
  3. Brandstof en ferry heeft betaald in een andere valuta dan Euro of Pond Sterling;
  4. Geen boeking die aan de voorwaarden voldoet gedurende de actieperiode heeft gedaan;
  5. Geen claim gedurende de claimperiode heeft ingediend;
  6. Geen duidelijk en leesbaar bewijs van aanschaf van brandstof heeft ingediend;
  7. Geen bankgegevens voor betaling binnen 14 dagen na ontvangst van notificatie e-mail heeft verstrekt;
  8. Niet aan de geldigheidscriteria (als in punt 3 hierboven uiteengezet) voldoet;
  9. Geen claim op de promotionele website correct heeft ingevuld;
  10. Op andere wijze niet voldoet aan deze algemene voorwaarden als bepaald door de organisator of beheerder naar hun eigen goeddunken; of
  11. Niet aan de algemene voorwaarden van P&O Ferries voldoet, die online op www.poferries.com/nl beschikbaar zijn.
 13. Gebruik maken van de aanbieding houdt tevens acceptatie van deze algemene voorwaarden in.
 14. Alle claims moeten niet later dan middernacht op 29.01.19 door de beheerder zijn ontvangen.
 15. Indien de verstrekte aankoopbon van de brandstof een waarde heeft van minder dan €30, zal de deelnemer het lagere bedrag uitbetaald krijgen.
 16. De organisator en beheerder accepteren geen verantwoordelijkheid voor claims die onvolledig, onleesbaar, gemanipuleerd, verloren, beschadigd, vertraagd zijn of de beheerder niet voor middernacht op 29.01.19 hebben bereikt.
 17. De organisator en beheerder behouden het recht van onderzoek en alle acties, voor zover redelijk, om zich tegen fraude of ongeldige claims te beschermen met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de deelnemer te vragen meer informatie ter verificatie te verstrekken als aankoopbewijs. Bovendien behouden de organisator en beheerder het recht claims af te keuren die zij, ter eigen beoordeling, als frauduleus of ongeldig beschouwen.
 18. Slechts één claim per geldige boeking is toegestaan.
 19. De aanbieding is niet overdraagbaar.
 20. De aanbieding kan niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen.
 21. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn de organisator en de beheerder, noch hun agenten of distributeurs, verantwoordelijk of aansprakelijk voor compensatie aan de deelnemer of andere aanbieders, of enige verantwoordelijkheid, enig persoonlijk verlies of letsel dat zich voordoet tijdens het gebruik of claimen van deze aanbieding en geen van hen kan de kwaliteit en/of beschikbaarheid van de aangeboden dienstverleningen garanderen en geen van hen kan aansprakelijk worden gehouden voor enig resulterend persoonlijk verlies of schade. Uw wettelijke rechten worden niet beïnvloed.
 22. Door het invullen van het formulier op de promotionele website en het indienen van een claim, worden alle deelnemers geacht de regels te hebben geaccepteerd en toestemming te hebben gegeven aan de beheerder om hun persoonlijke gegevens voor doeleinden van verwerking van deze aanbieding te gebruiken. De organisator is de gegevensbeheerder en de beheerder is de gegevensverwerker. De beheerder zal de door deelnemers ingediende gegevens alleen voor doeleinden van het gebruik van deze aanbieding gebruiken en het privacybeleid voor deze aanbieding is beschikbaar op www.poferriesgratisbrandstofteruggave.com.
 23. Door de optie voor marketing van de organisator te kiezen, geeft de deelnemer toestemming tot de overdracht van zijn/haar naam, achternaam en e-mail aan de organisator. Het privacybeleid van de organisator is beschikbaar op www.poferriesgratisbrandstofteruggave.com.
 24. Overeenkomstig de Nederlandse wetgeving met betrekking tot de gegevensverzameling en -verwerking, hebben toetreders het recht op toegang, modificatie en verwijdering van hun persoonlijke gegevens. Zij hebben ook het recht bezwaar te maken tegen dergelijke verzameling van hun persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden. Om dergelijk recht uit te oefenen kunt u zich schriftelijk tot de organisator wenden. De organisator is de beheerder en ontvanger van de data. Uw gegevens zullen niet buiten de Europese Unie worden overgedragen.
 25. Deze aanbieding wordt geadministreerd door TLC Marketing UK Ltd (TLC), PO Box 468, Swansea SA1 1RH. Alle correspondentie betreffende deze aanbieding moet worden gericht aan P&O Ferries Gratis Brandstofteruggave, TLC Marketing, Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam.
 26. Indien u om welke reden dan ook een probleem tegenkomt, neem dan contact op met “TLC” op +31 020 2050193 voor hulp. Zij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag, van 9.30 – 17.30 uur, met uitzondering van openbare feestdagen. Voor telefonisch contact gelden de lokale tarieven. Kosten voor gesprekken vanaf mobiele telefoons en via andere netwerkproviders kunnen variëren. Gesprekken kunnen worden gecontroleerd en opgenomen. Als alternatief kunt u contact opnemen met TLC via het contactformulier op de promotionele website www.poferriesgratisbrandstofteruggave.com.
 27. De beslissing van de organisator en beheerder over enig aspect van de aanbieding is definitief en bindend. Indien om welke reden dan ook enig aspect van deze competitie niet verloopt als gepland, onder meer door infecties met een computervirus, netwerkstoringen, bugs, manipulaties, ongeautoriseerde interventie, fraude, technische storing of enige andere oorzaak buiten de invloedssfeer van de organisator die de administratie, de beveiliging, eerlijkheid, betrouwbaarheid of het juist uitvoeren van deze competitie beïnvloedt of onklaar maakt, kan de organisator naar eigen goeddunken de competitie wijzigen of opschorten of bepaalde getroffen vermeldingen ongeldig maken. Indien een handeling, omissie, gebeurtenis of omstandigheid zich voordoet buiten de redelijke controle van de organisator en die de organisator verhindert te voldoen aan deze algemene voorwaarden zal de organisator niet aansprakelijk zijn voor vertraging in de uitvoering of het niet nakomen van zijn verplichting.
 28. Vragen in verband met de wettelijke interpretatie van deze algemene voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving in Nederland. De Nederlandse rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

 

Het Juridische Gedeelte: boekingen tussen 19.10.18 – 30.12.18

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang in het geval er een conflict of inconsistentie is met andere communicatie, inclusief advertenties of promotioneel materiaal. Deelnemers aan deze promotie gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

 1. Organisator: P&O Ferries Holdings Limited («P&O»), bedrijfsregistratienr. 6038077 en het hoofdkantoor is P&O Ferries, Channel House, Channel View Road, Dover CT17 9TJ.
 2. Beheerder: TLC Marketing UK Ltd, 17a-19 Harcourt Street, London, W1H 4HF.
 3. Geldigheid: Deelname aan deze actie staat open voor inwoners van Europa van 18 jaar of ouder die aan de voorwaarden voldoen, met uitzondering van werknemers van de organisator en zijn dochterondernemingen, agenten, de gezinnen van deze werknemers of ieder ander die bij deze promotionele actie betrokken is. Om in aanmerking te komen voor deze aanbieding moeten deelnemers een ferry-ticket hebben gekocht voor een van de in aanmerking komende routes (zoals hieronder toegelicht) en met succes het ‘hoe deel te nemen’-proces (als hieronder weergegeven) hebben voltooid.
 4. In aanmerking komende routes: Deelnemers aan deze aanbieding moeten een ferryticket voor een van de volgende routes hebben gekocht: Larne – Cairnryan / Cairnryan – Larne / Liverpool – Dublin / Dublin – Liverpool / Dover – Calais / Calais – Dover / Hull – Rotterdam / Rotterdam – Hull / Hull – Zeebrugge / Zeebrugge – Hull.
 5. Kaartjes die aan de voorwaarden voldoen: Deze aanbieding is geldig voor lange reizen (5+ dagen) en enkele reizen per auto, motorhome en motorfiets – alle andere voertuigtypes zijn uitgesloten. Voor telefonische boekingen gelden boekingskosten van €6.
 6. Actieperiode: Deelnemers moet hun ferryticket aanschaffen in de periode 19.10.18 – 30.12.18 voor reizen in de periode 20.10.18 – 31.05.19.
 7. De aanbieding: Alle geldige deelnemers kunnen tot €30 cashback claimen op brandstof die is besteed binnen de actieperiode.
 8. Promotionele website: www.poferriesgratisbrandstofteruggave.com
 9. Brandstof terugbetalingscode: Dit is de unieke code via e-mail verzonden aan klanten door P&O.
 10. Claimperiode: De periode begint 24 uur na de heenreisdatum en eindigt na 90 dagen.
 11. Deelname: Erkende deelnemers die de aanbieding willen claimen moeten een ferryticket hebben gekocht voor een in aanmerking komende route tijdens de actieperiode. De deelnemer moet de promotionele website binnen de claimperiode bezoeken. De deelnemer moet zijn/haar volledige naam, e-mailadres, brandstof cashbackcode, referentienummer van de boeking bij P&O en heenreisdatum invoeren en hun aankoopbon van de brandstof (de datum van deze aankoopbon kan elke datum binnen 30 dagen na de datum van de heenreis zijn) op de promotionele website uploaden. Binnen 7 werkdagen nadat de deelnemer het formulier op de promotionele website heeft ingevuld, zal de beheerder contact opnemen met geldige deelnemers met de volgende stappen. Alle deelnemers met een geldige claim zullen per e-mail worden geïnformeerd (“Notificatie e-mail”) en deelnemers hebben 14 dagen de tijd om via een beveiligde link in de notificatie e-mail de gegevens van hun bankrekening te verstrekken. Alle betalingen zullen door de beheerder binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bankrekeninggegevens van de deelnemer per bankoverschrijving worden gedaan.
 12. Ongeldig claims: een claim zal als ongeldig worden beschouwd als de deelnemer;
  1. Woonachtig is buiten Nederland;
  2. Geen Nederlandse bankrekening heeft;
  3. Brandstof en ferry heeft betaald in een andere valuta dan Euro of Pond Sterling;
  4. Geen boeking die aan de voorwaarden voldoet gedurende de actieperiode heeft gedaan;
  5. Geen claim gedurende de claimperiode heeft ingediend;
  6. Geen duidelijk en leesbaar bewijs van aanschaf van brandstof heeft ingediend;
  7. Geen bankgegevens voor betaling binnen 14 dagen na ontvangst van notificatie e-mail heeft verstrekt;
  8. Niet aan de geldigheidscriteria (als in punt 3 hierboven uiteengezet) voldoet;
  9. Geen claim op de promotionele website correct heeft ingevuld;
  10. Op andere wijze niet voldoet aan deze algemene voorwaarden als bepaald door de organisator of beheerder naar hun eigen goeddunken; of
  11. Niet aan de algemene voorwaarden van P&O Ferries voldoet, die online op www.poferries.com/nl beschikbaar zijn.
 13. Gebruik maken van de aanbieding houdt tevens acceptatie van deze algemene voorwaarden in.
 14. Alle claims moeten niet later dan middernacht op 31.08.19 door de beheerder zijn ontvangen.
 15. Indien de verstrekte aankoopbon van de brandstof een waarde heeft van minder dan €30, zal de deelnemer het lagere bedrag uitbetaald krijgen.
 16. De organisator en beheerder accepteren geen verantwoordelijkheid voor claims die onvolledig, onleesbaar, gemanipuleerd, verloren, beschadigd, vertraagd zijn of de beheerder niet voor middernacht op 31.08.19 hebben bereikt.
 17. De organisator en beheerder behouden het recht van onderzoek en alle acties, voor zover redelijk, om zich tegen fraude of ongeldige claims te beschermen met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de deelnemer te vragen meer informatie ter verificatie te verstrekken als aankoopbewijs. Bovendien behouden de organisator en beheerder het recht claims af te keuren die zij, ter eigen beoordeling, als frauduleus of ongeldig beschouwen.
 18. Slechts één claim per geldige boeking is toegestaan.
 19. De aanbieding is niet overdraagbaar.
 20. De aanbieding kan niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen.
 21. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn de organisator en de beheerder, noch hun agenten of distributeurs, verantwoordelijk of aansprakelijk voor compensatie aan de deelnemer of andere aanbieders, of enige verantwoordelijkheid, enig persoonlijk verlies of letsel dat zich voordoet tijdens het gebruik of claimen van deze aanbieding en geen van hen kan de kwaliteit en/of beschikbaarheid van de aangeboden dienstverleningen garanderen en geen van hen kan aansprakelijk worden gehouden voor enig resulterend persoonlijk verlies of schade. Uw wettelijke rechten worden niet beïnvloed.
 22. Door het invullen van het formulier op de promotionele website en het indienen van een claim, worden alle deelnemers geacht de regels te hebben geaccepteerd en toestemming te hebben gegeven aan de beheerder om hun persoonlijke gegevens voor doeleinden van verwerking van deze aanbieding te gebruiken. De organisator is de gegevensbeheerder en de beheerder is de gegevensverwerker. De beheerder zal de door deelnemers ingediende gegevens alleen voor doeleinden van het gebruik van deze aanbieding gebruiken en het privacybeleid voor deze aanbieding is beschikbaar op www.poferriesgratisbrandstofteruggave.com.
 23. Door de optie voor marketing van de organisator te kiezen, geeft de deelnemer toestemming tot de overdracht van zijn/haar naam, achternaam en e-mail aan de organisator. Het privacybeleid van de organisator is beschikbaar op www.poferriesgratisbrandstofteruggave.com.
 24. Overeenkomstig de Nederlandse wetgeving met betrekking tot de gegevensverzameling en -verwerking, hebben toetreders het recht op toegang, modificatie en verwijdering van hun persoonlijke gegevens. Zij hebben ook het recht bezwaar te maken tegen dergelijke verzameling van hun persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden. Om dergelijk recht uit te oefenen kunt u zich schriftelijk tot de organisator wenden. De organisator is de beheerder en ontvanger van de data. Uw gegevens zullen niet buiten de Europese Unie worden overgedragen.
 25. Deze aanbieding wordt geadministreerd door TLC Marketing UK Ltd (TLC), PO Box 468, Swansea SA1 1RH. Alle correspondentie betreffende deze aanbieding moet worden gericht aan P&O Ferries Gratis Brandstofteruggave, TLC Marketing, Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam.
 26. Indien u om welke reden dan ook een probleem tegenkomt, neem dan contact op met “TLC” op +31 020 2050193 voor hulp. Zij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag, van 9.30 – 17.30 uur, met uitzondering van openbare feestdagen. Voor telefonisch contact gelden de lokale tarieven. Kosten voor gesprekken vanaf mobiele telefoons en via andere netwerkproviders kunnen variëren. Gesprekken kunnen worden gecontroleerd en opgenomen. Als alternatief kunt u contact opnemen met TLC via het contactformulier op de promotionele website www.poferriesgratisbrandstofteruggave.com.
 27. De beslissing van de organisator en beheerder over enig aspect van de aanbieding is definitief en bindend. Indien om welke reden dan ook enig aspect van deze competitie niet verloopt als gepland, onder meer door infecties met een computervirus, netwerkstoringen, bugs, manipulaties, ongeautoriseerde interventie, fraude, technische storing of enige andere oorzaak buiten de invloedssfeer van de organisator die de administratie, de beveiliging, eerlijkheid, betrouwbaarheid of het juist uitvoeren van deze competitie beïnvloedt of onklaar maakt, kan de organisator naar eigen goeddunken de competitie wijzigen of opschorten of bepaalde getroffen vermeldingen ongeldig maken. Indien een handeling, omissie, gebeurtenis of omstandigheid zich voordoet buiten de redelijke controle van de organisator en die de organisator verhindert te voldoen aan deze algemene voorwaarden zal de organisator niet aansprakelijk zijn voor vertraging in de uitvoering of het niet nakomen van zijn verplichting.
 28. Vragen in verband met de wettelijke interpretatie van deze algemene voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving in Nederland. De Nederlandse rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

 

Het Juridische Gedeelte: boekingen tussen 18.12.18 – 31.01.19

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang in het geval er een conflict of inconsistentie is met andere communicatie, inclusief advertenties of promotioneel materiaal. Deelnemers aan deze promotie gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

 1. Organisator: P&O Ferries Holdings Limited («P&O»), bedrijfsregistratienr. 6038077 en het hoofdkantoor is P&O Ferries, Channel House, Channel View Road, Dover CT17 9TJ.
 2. Beheerder: TLC Marketing UK Ltd, 17a-19 Harcourt Street, London, W1H 4HF.
 3. Geldigheid: Deelname aan deze actie staat open voor inwoners van Europa van 18 jaar of ouder die aan de voorwaarden voldoen, met uitzondering van werknemers van de organisator en zijn dochterondernemingen, agenten, de gezinnen van deze werknemers of ieder ander die bij deze promotionele actie betrokken is. Om in aanmerking te komen voor deze aanbieding moeten deelnemers een ferry-ticket hebben gekocht voor een van de in aanmerking komende routes (zoals hieronder toegelicht) en met succes het ‘hoe deel te nemen’-proces (als hieronder weergegeven) hebben voltooid.
 4. In aanmerking komende routes: Deelnemers aan deze aanbieding moeten een ferryticket aanschaffen voor de route: Calais – Dover.
 5. Kaartjes die aan de voorwaarden voldoen: Short break, enkeltje en een standard retour voor alle voertuigen met uitsluiting van voetgangers, fietsers en voertuigen met een commercieel doel. Niet geldig op boekingen gemaakt in de haven.
 6. Actieperiode: Deelnemers moet hun ferryticket aanschaffen in de periode 18.12.18 – 31.01.19 voor reizen in de periode 01.04.19 – 15.12.19.
 7. De aanbieding: Alle geldige deelnemers kunnen tot €30 cashback claimen op brandstof die is besteed binnen de actieperiode.
 8. Promotionele website: www.poferriesgratisbrandstofteruggave.com
 9. Brandstof terugbetalingscode: Dit is de unieke code via e-mail verzonden aan klanten door P&O.
 10. Claimperiode: De periode begint 24 uur na de heenreisdatum en eindigt na 90 dagen.
 11. Deelname: Erkende deelnemers die de aanbieding willen claimen moeten een ferryticket hebben gekocht voor een in aanmerking komende route tijdens de actieperiode. De deelnemer moet de promotionele website binnen de claimperiode bezoeken. De deelnemer moet zijn/haar volledige naam, e-mailadres, brandstof cashbackcode, referentienummer van de boeking bij P&O en heenreisdatum invoeren en hun aankoopbon van de brandstof (de datum van deze aankoopbon kan elke datum binnen 30 dagen na de datum van de heenreis zijn) op de promotionele website uploaden. Binnen 7 werkdagen nadat de deelnemer het formulier op de promotionele website heeft ingevuld, zal de beheerder contact opnemen met geldige deelnemers met de volgende stappen. Alle deelnemers met een geldige claim zullen per e-mail worden geïnformeerd (“Notificatie e-mail”) en deelnemers hebben 14 dagen de tijd om via een beveiligde link in de notificatie e-mail de gegevens van hun bankrekening te verstrekken. Alle betalingen zullen door de beheerder binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bankrekeninggegevens van de deelnemer per bankoverschrijving worden gedaan.
 12. Ongeldig claims: een claim zal als ongeldig worden beschouwd als de deelnemer;
  1. Woonachtig is buiten Nederland;
  2. Geen Nederlandse bankrekening heeft;
  3. Brandstof en ferry heeft betaald in een andere valuta dan Euro of Pond Sterling;
  4. Geen boeking die aan de voorwaarden voldoet gedurende de actieperiode heeft gedaan;
  5. Geen claim gedurende de claimperiode heeft ingediend;
  6. Geen duidelijk en leesbaar bewijs van aanschaf van brandstof heeft ingediend;
  7. Geen bankgegevens voor betaling binnen 14 dagen na ontvangst van notificatie e-mail heeft verstrekt;
  8. Niet aan de geldigheidscriteria (als in punt 3 hierboven uiteengezet) voldoet;
  9. Geen claim op de promotionele website correct heeft ingevuld;
  10. Op andere wijze niet voldoet aan deze algemene voorwaarden als bepaald door de organisator of beheerder naar hun eigen goeddunken; of
  11. Niet aan de algemene voorwaarden van P&O Ferries voldoet, die online op www.poferries.com/nl beschikbaar zijn.
 13. Gebruik maken van de aanbieding houdt tevens acceptatie van deze algemene voorwaarden in.
 14. Alle claims moeten niet later dan middernacht op 15.03.20 door de beheerder zijn ontvangen.
 15. Indien de verstrekte aankoopbon van de brandstof een waarde heeft van minder dan €30, zal de deelnemer het lagere bedrag uitbetaald krijgen.
 16. De organisator en beheerder accepteren geen verantwoordelijkheid voor claims die onvolledig, onleesbaar, gemanipuleerd, verloren, beschadigd, vertraagd zijn of de beheerder niet voor middernacht op 15.03.20 hebben bereikt.
 17. De organisator en beheerder behouden het recht van onderzoek en alle acties, voor zover redelijk, om zich tegen fraude of ongeldige claims te beschermen met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de deelnemer te vragen meer informatie ter verificatie te verstrekken als aankoopbewijs. Bovendien behouden de organisator en beheerder het recht claims af te keuren die zij, ter eigen beoordeling, als frauduleus of ongeldig beschouwen.
 18. Slechts één claim per geldige boeking is toegestaan.
 19. De aanbieding is niet overdraagbaar.
 20. De aanbieding kan niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen.
 21. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn de organisator en de beheerder, noch hun agenten of distributeurs, verantwoordelijk of aansprakelijk voor compensatie aan de deelnemer of andere aanbieders, of enige verantwoordelijkheid, enig persoonlijk verlies of letsel dat zich voordoet tijdens het gebruik of claimen van deze aanbieding en geen van hen kan de kwaliteit en/of beschikbaarheid van de aangeboden dienstverleningen garanderen en geen van hen kan aansprakelijk worden gehouden voor enig resulterend persoonlijk verlies of schade. Uw wettelijke rechten worden niet beïnvloed.
 22. Door het invullen van het formulier op de promotionele website en het indienen van een claim, worden alle deelnemers geacht de regels te hebben geaccepteerd en toestemming te hebben gegeven aan de beheerder om hun persoonlijke gegevens voor doeleinden van verwerking van deze aanbieding te gebruiken. De organisator is de gegevensbeheerder en de beheerder is de gegevensverwerker. De beheerder zal de door deelnemers ingediende gegevens alleen voor doeleinden van het gebruik van deze aanbieding gebruiken en het privacybeleid voor deze aanbieding is beschikbaar op www.poferriesgratisbrandstofteruggave.com.
 23. Door de optie voor marketing van de organisator te kiezen, geeft de deelnemer toestemming tot de overdracht van zijn/haar naam, achternaam en e-mail aan de organisator. Het privacybeleid van de organisator is beschikbaar op www.poferriesgratisbrandstofteruggave.com.
 24. Overeenkomstig de Nederlandse wetgeving met betrekking tot de gegevensverzameling en -verwerking, hebben toetreders het recht op toegang, modificatie en verwijdering van hun persoonlijke gegevens. Zij hebben ook het recht bezwaar te maken tegen dergelijke verzameling van hun persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden. Om dergelijk recht uit te oefenen kunt u zich schriftelijk tot de organisator wenden. De organisator is de beheerder en ontvanger van de data. Uw gegevens zullen niet buiten de Europese Unie worden overgedragen.
 25. Deze aanbieding wordt geadministreerd door TLC Marketing UK Ltd (TLC), PO Box 468, Swansea SA1 1RH. Alle correspondentie betreffende deze aanbieding moet worden gericht aan P&O Ferries Gratis Brandstofteruggave, TLC Marketing, Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam.
 26. Indien u om welke reden dan ook een probleem tegenkomt, neem dan contact op met “TLC” op +31 020 2050193 voor hulp. Zij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag, van 9.30 – 17.30 uur, met uitzondering van openbare feestdagen. Voor telefonisch contact gelden de lokale tarieven. Kosten voor gesprekken vanaf mobiele telefoons en via andere netwerkproviders kunnen variëren. Gesprekken kunnen worden gecontroleerd en opgenomen. Als alternatief kunt u contact opnemen met TLC via het contactformulier op de promotionele website www.poferriesgratisbrandstofteruggave.com.
 27. De beslissing van de organisator en beheerder over enig aspect van de aanbieding is definitief en bindend. Indien om welke reden dan ook enig aspect van deze competitie niet verloopt als gepland, onder meer door infecties met een computervirus, netwerkstoringen, bugs, manipulaties, ongeautoriseerde interventie, fraude, technische storing of enige andere oorzaak buiten de invloedssfeer van de organisator die de administratie, de beveiliging, eerlijkheid, betrouwbaarheid of het juist uitvoeren van deze competitie beïnvloedt of onklaar maakt, kan de organisator naar eigen goeddunken de competitie wijzigen of opschorten of bepaalde getroffen vermeldingen ongeldig maken. Indien een handeling, omissie, gebeurtenis of omstandigheid zich voordoet buiten de redelijke controle van de organisator en die de organisator verhindert te voldoen aan deze algemene voorwaarden zal de organisator niet aansprakelijk zijn voor vertraging in de uitvoering of het niet nakomen van zijn verplichting.
 28. Vragen in verband met de wettelijke interpretatie van deze algemene voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving in Nederland. De Nederlandse rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

 

Algemene voorwaarden: Boekingen op de volgende routes: Calais – Dover/Dover – Calais, Rotterdam – Hull/Hull – Rotterdam, Zeebrugge – Hull/ Hull – Zeebrugge, gemaakt voor reizen tussen 04/06/19 – 30/10/19

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in het geval van een conflict of inconsistentie met andere communicatie, waaronder reclame- of promotiemateriaal. Deelnemers aan de Promotie gaan ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

 1. Promotor: P&O Ferries Holdings Limited («P&O»), Inschrijvingsnr. 6038077 en hoofdkantoor is gevestigd op P&O Ferries, Channel House, Channel View Road, Dover CT17 9TJ.
 2. Beheerder: TLC Marketing UK Ltd, 17a-19 Harcourt Street, London, W1H 4HF.
 3. Toegankelijkheid: De promotie staat open voor kwalificerende Nederlanders van 18 jaar of ouder, met uitzondering van medewerkers van de Promotor en zijn dochterondernemingen, agenten, directe familieleden van dergelijke werknemers en alle andere personen die betrokken zijn bij deze promotie. Om in aanmerking te komen voor de Aanbieding, moeten alle deelnemers een veerbootticket hebben gekocht voor een van de Kwalificerende Routes (zoals hieronder beschreven) en het proces ‘hoe deelnemen’ (zoals hieronder beschreven) met succes voltooien.
 4. Kwalificerende routes: Deelnemers aan deze promotie moten een veerbootticket kopen voor de volgende routes – Calais – Dover/Dover – Calais, Rotterdam – Hull/Hull – Rotterdam, Zeebrugge – Hull/ Hull – Zeebrugge
 5. In aanmerking komende tickets: Het aanbod is alleen geldig op standaard single- en retourboekingen. Geldig voor reizen met auto’s, huurauto’s, motorfietsen en campers met uitzondering van voetpassagiers, fietsen, minibussen, auto’s met caravans en aan hangwagens en bestelwagens.
 6. Promotieperiode: Deelnemers moeten hun ticket tussen 03/06/19 – 07/07/19 kopen voor reizen tussen 04/06/19 – 30/10/19.
 7. De aanbieding: Alle in aanmerking komende deelnemers kunnen tot £35/€35 cashback claimen op brandstofuitgaven die is besteed binnen de actieperiode.
 8. Promotiesite: Alle claims moeten worden ingediend via www.poferriesgratisbrandstofteruggave.com
 9. Fuelback-code: Dit is de unieke code via e-mail bezorgd aan klanten door P&O.
 10. Terugvorderperiode: De periode die begint te lopen 24u na de heenreis en die eindigt na 90 dagen.
 11. Hoe deelnemen:  In aanmerking komende deelnemers die van het aanbod willen gebruik maken moeten een ferry-ticket hebben gekocht voor een in aanmerking komende route tijdens de promotieperiode. De deelnemer moet de promotiesite hebben bezocht binnen de terugvorderperiode. De deelnemer moet zijn volledige naam, e-mailadres, fuelback-code, P&O boekingsreferentienummer en datum van heenreis invullen, alsook het brandstofbonnetje uploaden op de promotiewebsite (de datum op het brandstofbonnetje mag eender welke datum zijn binnen de 30 dagen na de heenreis). Binnen de 7 werkdagen nadat de deelnemer het formulier heeft ingevuld op de promotiesite zal de beheerder de geldige deelnemers contacteren over de volgende stappen. Alle geldige claims worden via e-mail (“Notificatiemail”) op de hoogte gebracht, deelnemers hebben 14 dagen tijd om hun bankrekeninggegevens te bezorgen via een beveiligd portaal, toegankelijk via een beveiligde link in de notificatiemail.  Alle betalingen zullen worden uitgevoerd door de beheerder via bankoverschrijving binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de bankrekeninggegevens van de deelnemer.
 12. Ongeldige claims:
 13.  een claim zal als ongeldig worden beschouwd als de deelnemer;

  1. Geen inwoner van Nederland is;
  2. Geen Nederlandse bankrekening heeft;
  3. De brandstof en het ticket heft betaald in een munt die niet de euro of het Britse Pond sterling is;
  4. Geen in aanmerking komende boeking heeft gedaan tijdens de promotieperiode;
  5. Geen claim heeft ingediend tijdens de terugvorderperiode;
  6. Geen duidelijk en leesbaar bewijs van de brandstofaankoop heeft doorgestuurd;
  7. Geen bankrekeninggegevens voor betaling heeft gestuurd binnen de 14 dagen na ontvangst van de notificatiemail;
  8. Niet voldoet aan de toegankelijkheidsvoorwaarden (zoals toegelicht in punt 3 hierboven);
  9. De claim niet correct heeft ingediend op de promotiesite;
  10. Op een andere manier de algemene voorwaarden, naar eigen goeddunken bepaald door de promotor of beheerder, niet respecteert; of
  11. De algemene handelsvoorwaarden van P&O Ferries, online beschikbaar op poferries.com, niet respecteert.
 14. Ingaan op de aanbieding impliceert de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
 15. Alle claims moeten door de beheerder zijn ontvangen ten laatste om middernacht op 28 januari 2020.
 16. Als het ingediende brandstofbedrag lager is dan £35/€35, zal de deelnemer het lagere bedrag worden terugbetaald.
 17. De promotor en beheerder aanvaarden geen aansprakelijkheid voor claims die onvolledig, onleesbaar, ongeldig, verloren, beschadigd of vertraagd zijn of die de beheerder niet bereiken voor middernacht op 28 januari 2020.
 18. De promotor en beheerder behouden zich het recht voor om een onderzoek in te stellen en elke redelijke actie te ondernemen om zichzelf te beschermen tegen onrechtmatige claims, inclusief en zonder enige beperking, zoals eisen dat de deelnemer bijkomende bewijsstukken aanlevert als bewijs van aankoop. Bovendien houden de promotor en beheerder zich het recht voor om de claims te weigeren waarvan zij naar eigen oordeel bepalen dat deze frauduleus of ongeldig zijn.
 19. Er is slechts één claim per in aanmerking komende boeking toegestaan.
 20. De aanbieding is niet overdraagbaar.
 21. De aanbieding is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.
 22. Voor zover wettelijk toegestaan, zullen noch de promotor, noch de beheerder, noch hun agenten of distributeurs, verantwoordelijk of aansprakelijk zijn om de deelnemer of andere toonder te vergoeden, of enige aansprakelijkheid aanvaarden, of enig persoonlijk verlies of schade geleden door het gebruik van deze aanbieding of promotie te vergoeden, en geen van beide partijen kan borg staan voor de kwaliteit en/of beschikbaarheid van de aangeboden diensten wanneer men de aanbieding gebruikt, of kan aansprakelijk worden gesteld voor een persoonlijke schade of verlies die er het gevolg van is. Uw wettelijke rechten worden niet beïnvloed.
 23. Door het formulier op de promotiewebsite in te vullen en een claim in te dienen, worden alle deelnemers verondersteld hun akkoord te hebben gegeven en onderworpen te zijn aan de regels van de beheerder die hun persoonlijke gegevens verwerkt voor het beheer van deze promotie. De promotor is de gegevensbeheerder en de beheerder is de gegevensverwerker. De beheerder zal de informatie die werd bezorgd door de deelnemers enkel gebruiken om deze promotie te beheren. Het privacy beleid van deze promotie is beschikbaar op  www.poferriesgratisbrandstofteruggave.com.
 24. P & O Ferries behoudt zich het recht om alle elementen van de promotie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of in te trekken.
 25. Door voor een marketing-opt-in van de promotor te kiezen, geeft de deelnemer de toestemming voor het bezorgen van zijn voornaam, familienaam en e-mailadres aan de promotor. Het privacy beleid van de promotor is beschikbaar op  www.poferriesgratisbrandstofteruggave.com.
 26. Deze promotie wordt beheerd door TLC Marketing UK Ltd (TLC), PO Box 468, Swansea SA1 1RH. Elke briefwisseling betreffende deze aanbieding moet worden gericht aan P&O Ferries Gratis Brandstofteruggave, TLC Marketing, Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam.
 27. Als u enige hinder ondervindt, bel dan naar “TLC” op het nummer 0330 124 4103 voor ondersteuning. We zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 9u30 tot 17u30, behalve op feestdagen. Lokale tarieven zijn van toepassing. Tarieven van oproepen via mobiele telefoons en andere operatoren kunnen afwijken. Oproepen kunnen worden beluisterd en opgenomen. U kunt ook contact opnemen met TLC via het contactformulier op de promotiewebsite www.poferriesgratisbrandstofteruggave.com.
 28. Elke beslissing van de promotor en beheerder betreffende elk aspect van deze promotie is definitief en bindend. Als eender welk aspect van deze wedstrijd om eender welke reden niet werkt zoals voorzien, inclusief omwille van redenen zoals besmetting door een computervirus, netwerkstoring, fouten, sabotage, ongeoorloofde interventie, fraude, technische storingen of enige andere oorzaak die buiten de controle van de promotor ligt en die het beheer, de beveiliging, de eerlijkheid, de integriteit of het juiste verloop van deze wedstrijd corrumpeert of beïnvloedt, dan kan de promotor naar eigen goeddunken de wedstrijd wijzigen of stilleggen of betrokken deelnames ongeldig maken. Als een daad, verzuim, gebeurtenis of omstandigheid voorvalt die buiten de redelijke controle van de promotor valt en die de promotor verhindert om deze algemene voorwaarden na te leven, zal de promotor niet aansprakelijk zijn voor enige nalatigheid in of vertraging bij de uitvoering van zijn verplichtingen.
 29. Vragen met betrekking tot de juridische interpretatie van deze algemene voorwaarden zullen geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de wetgeving in Nederland. De Nederlandse rechtbanken zijn exclusief bevoegd.
 30. Volledige algemene voorwaarden zijn online beschikbaar op POferries.com.

Algemene voorwaarden: Boekingen op de volgende routes: Calais – Dover/Dover – Calais, gemaakt voor reizen tussen 01/01/20 – 18/12/20

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in het geval van een conflict of inconsistentie met andere communicatie, waaronder reclame- of promotiemateriaal. Deelnemers aan de Promotie gaan ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

 1. Promotor: P&O Ferries Holdings Limited («P&O»), Inschrijvingsnr. 6038077 en hoofdkantoor is gevestigd op P&O Ferries, Channel House, Channel View Road, Dover CT17 9TJ.
 2. Beheerder: TLC Marketing UK Ltd, 17a-19 Harcourt Street, London, W1H 4HF.
 3. Toegankelijkheid: De promotie staat open voor kwalificerende Nederlanders van 18 jaar of ouder, met uitzondering van medewerkers van de Promotor en zijn dochterondernemingen, agenten, directe familieleden van dergelijke werknemers en alle andere personen die betrokken zijn bij deze promotie. Om in aanmerking te komen voor de Aanbieding, moeten alle deelnemers een veerbootticket hebben gekocht voor een van de Kwalificerende Routes (zoals hieronder beschreven) en het proces ‘hoe deelnemen’ (zoals hieronder beschreven) met succes voltooien.
 4. Kwalificerende routes: Deelnemers aan deze promotie moten een veerbootticket kopen voor de volgende routes – Calais – Dover/Dover – Calais.
 5. In aanmerking komende tickets: de aanbieding is alleen geldig voor boekingen voor een enkele reis of lang verblijf retourtickets (5 dagen of meer in Groot-Brittannie). Geldig voor reizen met gemotoriseerde voertuigen. Voetpassagiers en reizen met fietsen zijn uitgesloten van deze aanbieding.
 6. Promotieperiode: Deelnemers moeten hun ticket tussen 23/12/19 – 31/01/20 kopen voor reizen tussen 01/01/20 – 18/12/20.
 7. De aanbieding: Alle in aanmerking komende deelnemers kunnen tot £30/€30 cashback claimen op brandstofuitgaven die is besteed binnen de actieperiode.
 8. Promotiesite: Alle claims moeten worden ingediend via www.poferriesgratisbrandstofteruggave.com
 9. Fuelback-code: Dit is de unieke code via e-mail bezorgd aan klanten door P&O Ferries.
 10. Terugvorderperiode: De periode die begint te lopen 24u na de heenreis en die eindigt na 90 dagen.
 11. Hoe deelnemen: In aanmerking komende deelnemers die van het aanbod willen gebruik maken moeten een ferry-ticket hebben gekocht voor een in aanmerking komende route tijdens de promotieperiode. De deelnemer moet de promotiesite hebben bezocht binnen de terugvorderperiode. De deelnemer moet zijn volledige naam, e-mailadres, fuelback-code, P&O Ferries boekingsreferentienummer en datum van heenreis invullen, alsook het brandstofbonnetje uploaden op de promotiewebsite (de datum op het brandstofbonnetje mag eender welke datum zijn binnen de 30 dagen na de heenreis). Binnen de 7 werkdagen nadat de deelnemer het formulier heeft ingevuld op de promotiesite zal de beheerder de geldige deelnemers contacteren over de volgende stappen. Alle geldige claims worden via e-mail (“Notificatiemail”) op de hoogte gebracht, deelnemers hebben 14 dagen tijd om hun bankrekeninggegevens te bezorgen via een beveiligd portaal, toegankelijk via een beveiligde link in de notificatiemail.  Alle betalingen zullen worden uitgevoerd door de beheerder via bankoverschrijving binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de bankrekeninggegevens van de deelnemer.
 12. Ongeldige claims:
 13.  een claim zal als ongeldig worden beschouwd als de deelnemer;

  1. Geen inwoner van Nederland is;
  2. Geen Nederlandse bankrekening heeft;
  3. De brandstof en het ticket heft betaald in een munt die niet de euro of het Britse Pond sterling is;
  4. Geen in aanmerking komende boeking heeft gedaan tijdens de promotieperiode;
  5. Geen claim heeft ingediend tijdens de terugvorderperiode;
  6. Geen duidelijk en leesbaar bewijs van de brandstofaankoop heeft doorgestuurd;
  7. Geen bankrekeninggegevens voor betaling heeft gestuurd binnen de 14 dagen na ontvangst van de notificatiemail;
  8. Niet voldoet aan de toegankelijkheidsvoorwaarden (zoals toegelicht in punt 3 hierboven);
  9. De claim niet correct heeft ingediend op de promotiesite;
  10. Op een andere manier de algemene voorwaarden, naar eigen goeddunken bepaald door de promotor of beheerder, niet respecteert; of
  11. De algemene handelsvoorwaarden van P&O Ferries, online beschikbaar op poferries.com, niet respecteert.
 14. Ingaan op de aanbieding impliceert de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
 15. Alle claims moeten door de beheerder zijn ontvangen ten laatste om middernacht op 19 maart 2021.
 16. Als het ingediende brandstofbedrag lager is dan £30/€30, zal de deelnemer het lagere bedrag worden terugbetaald.
 17. De promotor en beheerder aanvaarden geen aansprakelijkheid voor claims die onvolledig, onleesbaar, ongeldig, verloren, beschadigd of vertraagd zijn of die de beheerder niet bereiken voor middernacht op 19 maart 2021.
 18. De promotor en beheerder behouden zich het recht voor om een onderzoek in te stellen en elke redelijke actie te ondernemen om zichzelf te beschermen tegen onrechtmatige claims, inclusief en zonder enige beperking, zoals eisen dat de deelnemer bijkomende bewijsstukken aanlevert als bewijs van aankoop. Bovendien houden de promotor en beheerder zich het recht voor om de claims te weigeren waarvan zij naar eigen oordeel bepalen dat deze frauduleus of ongeldig zijn.
 19. Er is slechts één claim per in aanmerking komende boeking toegestaan.
 20. De aanbieding is niet overdraagbaar.
 21. De aanbieding is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.
 22. Voor zover wettelijk toegestaan, zullen noch de promotor, noch de beheerder, noch hun agenten of distributeurs, verantwoordelijk of aansprakelijk zijn om de deelnemer of andere toonder te vergoeden, of enige aansprakelijkheid aanvaarden, of enig persoonlijk verlies of schade geleden door het gebruik van deze aanbieding of promotie te vergoeden, en geen van beide partijen kan borg staan voor de kwaliteit en/of beschikbaarheid van de aangeboden diensten wanneer men de aanbieding gebruikt, of kan aansprakelijk worden gesteld voor een persoonlijke schade of verlies die er het gevolg van is. Uw wettelijke rechten worden niet beïnvloed.
 23. Door het formulier op de promotiewebsite in te vullen en een claim in te dienen, worden alle deelnemers verondersteld hun akkoord te hebben gegeven en onderworpen te zijn aan de regels van de beheerder die hun persoonlijke gegevens verwerkt voor het beheer van deze promotie. De promotor is de gegevensbeheerder en de beheerder is de gegevensverwerker. De beheerder zal de informatie die werd bezorgd door de deelnemers enkel gebruiken om deze promotie te beheren. Het privacy beleid van deze promotie is beschikbaar op www.poferriesgratisbrandstofteruggave.com.
 24. P & O Ferries behoudt zich het recht om alle elementen van de promotie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of in te trekken.
 25. Door voor een marketing-opt-in van de promotor te kiezen, geeft de deelnemer de toestemming voor het bezorgen van zijn voornaam, familienaam en e-mailadres aan de promotor. Het privacy beleid van de promotor is beschikbaar op www.poferriesgratisbrandstofteruggave.com.
 26. Deze promotie wordt beheerd door TLC Marketing UK Ltd (TLC), PO Box 468, Swansea SA1 1RH. Elke briefwisseling betreffende deze aanbieding moet worden gericht aan P&O Ferries Gratis Brandstofteruggave, TLC Marketing, Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam.
 27. Als u enige hinder ondervindt, bel dan naar “TLC” op het nummer 0330 124 4103 voor ondersteuning. We zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 9u30 tot 17u30, behalve op feestdagen. Lokale tarieven zijn van toepassing. Tarieven van oproepen via mobiele telefoons en andere operatoren kunnen afwijken. Oproepen kunnen worden beluisterd en opgenomen. U kunt ook contact opnemen met TLC via het contactformulier op de promotiewebsite www.poferriesgratisbrandstofteruggave.com.
 28. Elke beslissing van de promotor en beheerder betreffende elk aspect van deze promotie is definitief en bindend. Als eender welk aspect van deze wedstrijd om eender welke reden niet werkt zoals voorzien, inclusief omwille van redenen zoals besmetting door een computervirus, netwerkstoring, fouten, sabotage, ongeoorloofde interventie, fraude, technische storingen of enige andere oorzaak die buiten de controle van de promotor ligt en die het beheer, de beveiliging, de eerlijkheid, de integriteit of het juiste verloop van deze wedstrijd corrumpeert of beïnvloedt, dan kan de promotor naar eigen goeddunken de wedstrijd wijzigen of stilleggen of betrokken deelnames ongeldig maken. Als een daad, verzuim, gebeurtenis of omstandigheid voorvalt die buiten de redelijke controle van de promotor valt en die de promotor verhindert om deze algemene voorwaarden na te leven, zal de promotor niet aansprakelijk zijn voor enige nalatigheid in of vertraging bij de uitvoering van zijn verplichtingen.
 29. Vragen met betrekking tot de juridische interpretatie van deze algemene voorwaarden zullen geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de wetgeving in Nederland. De Nederlandse rechtbanken zijn exclusief bevoegd.
 30. Volledige algemene voorwaarden zijn online beschikbaar op POferries.com.