Algemeen

TLC Marketing UK Ltd. en P&O Ferries respecteren de privacy van elk individu dat onze websites bezoekt of dat reageert op onze interactieve advertenties en andere communicatie. De website wordt geëxploiteerd en beheerd door TLC Marketing UK Ltd. voor en in naam van P&O Ferries. Deze privacyverklaring zet uiteen welke informatie TLC Marketing UK Ltd. zal verzamelen en hoe wij die informatie zullen gebruiken.

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen en u dient daarom sporadisch deze pagina te bezoeken om er zeker van te zijn dat u onze meest recente privacyverklaring heeft gelezen en ermee akkoord gaat.

TLC Marketing UK Ltd is een Engels bedrijf opgenomen en geregistreerd in Engeland en Wales met bedrijfsnummer 06821393 met geregistreerd kantoor op 54 Baker Street, London W1U 7BU (“wij”) zetten ons in om uw privacy te beschermen en te respecteren. Deze privacyverklaring legt onze gegevensverwerkingspraktijken uit en uw opties met betrekking tot de manieren waarop uw persoonlijke gegevens gebruikt worden. Lees het volgende zorgvuldig door om onze standpunten en toepassingen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe we die zullen behandelen te begrijpen.

Door te registreren, informatie te downloaden of onze site te betreden (zoals hieronder gedefinieerd) stemt u in met de verzameling, het gebruik en de overdracht van uw informatie onder de voorwaarden van dit beleid.

Informatie die we van u kunnen verzamelen

We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

  • Informatie die u aanlevert door te registeren of door formulieren op deze site in te vullen. Dit omvat informatie geleverd op het moment van inschrijving bij eventuele diensten die wij aanbieden, downloadinformatie die op onze site wordt gepubliceerd, publicatiemateriaal of verzoeken voor overige diensten. We kunnen u tevens vragen om informatie in verband met of deelname aan eventuele acties of competities die gesponsord, gepromoot of aangeboden worden door ons en/of een eventuele derde partij, en informatie die u ons aanlevert wanneer u feedback geeft of profielformulieren invult en wanneer u een probleem rapporteert met betrekking tot onze site of informatie die wij verkrijgen door uw gebruik van onze diensten en uw bezoeken aan onze site.
  • Andere informatie uit uw interactie met onze site, diensten, content en advertenties, met inbegrip van computer- en verbindingsinformatie, statistieken over paginaviews, verkeer naar en van de site, ad-gegevens, IP-adres en standaard webloginformatie.
  • Als u contact met ons opneemt, kunnen we dit in een register bijhouden voor correspondentie.
  • Details over uw bezoeken aan onze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gegevensverkeer, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, of dit nu vereist is voor onze eigen doeleinden of anderzijds en de middelen waar u toegang toe heeft.

Waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan

De gegevens die wij van u verzamelen kunnen overgedragen worden naar en opgeslagen worden op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan ook worden verwerkt door personeel buiten de EER dat voor ons werkt of voor een van onze leveranciers. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht, de opslag en de verwerking. We zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen nemen om te verzekeren dat uw gegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming met dit privacybeleid.

Daar waar wij u een gebruikersnaam, inloggegevens of wachtwoord hebben gegeven (of daar waar u die heeft gekozen) die/dat het u mogelijk maakt toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van onze site, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van deze informatie. Wij vragen u een gebruikersnaam, inloggegevens of een wachtwoord met niemand te delen.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet geheel veilig. Ondanks dat we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij niet de veiligheid van uw gegevens die naar onze site zijn verzonden garanderen; elke overdracht is op uw eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en veiligheidskenmerken opvolgen om te proberen ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Gebruik van de informatie

Wij gebruiken informatie over u op de volgende manieren:

  • Om te verzekeren dat content van onze site op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd voor u en voor uw computer.
  • Om u van informatie, producten of diensten te voorzien die u van ons verzoekt of waarvan wij denken dat het u zou kunnen interesseren, daar waar u toestemming heeft gegeven voor het contact met dergelijke doeleinden.
  • Om onze verplichtingen na te komen die voortkomen uit eventuele contracten die zijn afgesloten tussen u en ons.
  • Om u toe te staan deel te nemen aan interactieve kenmerken van onze dienst, indien u daarvoor kiest.
  • Om contact met u op te nemen over uw visie op onze diensten en om u op de hoogte te stellen over wijzigingen of ontwikkelingen van onze diensten.

Indien u de informatie die u heeft aangeleverd graag wilt inzien of verwijderen, neem dan direct contact met ons op per post via ons adres 54 Baker Street, London W1U 7BU of via e-mail op privacy@tlcmarketing.com

Openbaarmaking van uw informatie

Wij kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken aan elk lid van onze groep, dit houdt in onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en diens dochterondernemingen. Wij kunnen uw informatie ook gebruiken om u aanbiedingen en nieuws te sturen over onze diensten of die van andere zorgvuldig geselecteerde bedrijven waarvan wij denken dat die u kunnen interesseren. We kunnen hiervoor contact met u opnemen via de post, e-mail, telefoon of fax.

We kunnen uw informatie ook doorgeven aan een eventuele opvolger of potentiële opvolger die ons bedrijf overneemt en leveranciers die gegevens verwerken namens ons, zowel in het Verenigd Koninkrijk als daarbuiten. Wij kunnen ook samengevoegde informatie gebruiken en openbaar maken (zodat individuele klanten niet worden geïdentificeerd) voor marketing en strategische doeleinden.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. U kunt uw recht om dergelijke verwerking te voorkomen uitoefenen door direct contact met ons op te nemen per post via ons adres 19 Harcourt Street, London W1H 4HF of via e-mail op privacy@tlcmarketing.com.

Onze site kan, van tijd tot tijd, links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en aangesloten ondernemingen. Indien u een link volgt naar een van deze websites, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid accepteren voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u eventuele persoonlijke gegevens indient bij deze websites.

Toegang tot informatie

De Data Protection Act 1998 (the Act) geeft u het recht om toegang te krijgen over informatie die over u wordt bewaard. Uw recht tot toegang kan worden uitgeoefend in overeenstemming met the Act. Eventuele toegangsverzoeken kunnen onderhevig zijn aan een tarief van £ 10,00 om in onze kosten te voorzien bij het aanleveren van de details van de informatie die we over u bewaren.